top of page

TESTFELT FOR NYE EPLESORTER

Forskningsprosjekt

EPLETRÆR UTEN NAVN, KUN NUMMER

Frukttgården AS er en av mange epleprodusenter som er med i et forskningsprosjekt for sortsutvikling  i regi av Bama og Gartnerhallen. Eplefeltene er på ca 1000 trær, fordelt ut på alle epledistriket i Norge.  Eplesortene er foreløbig uten navn, kun merket med nummer.

 

Hensikten med å teste ut og forske på nye eplesorter er å se på dyrkningsteknikker, om sortene er skurvresistent, avlingsnivå og lagringsevne. Å bedre lagringsevne gjør at en kan levere norske epler over lengre tid, altså forlenge sesongen for gode, norske epler. 

bottom of page