top of page

PÆRER

Pære er en av de eldste fruktene vi kjenner til og dyrking skal ha skjedd allerede 3000 år f.Kr!

FORSØKSFELT MED PÆRER

Pære er en av de eldste fruktene vi kjenner til og dyrking skal ha skjedd allerede 3000 år f.Kr. Her i landet har frukten vært kjent siden middelalderen og finnes i dag i en rekke forskjellige varianter. Mesteparten av de pærene som omsettes i Norge idag importeres, det kommer av at pæresortene som har vært tilgjengelige frem til idag har krevd et varmere og tørrere klima enn eple og produksjonen har derfor vært liten i Norge.

I 2016 plantet vi et felt med Celina pærer, på ca 2 daa, eller 400 pæretrær. Det er i første omgang et forsøksfelt for å se om sorten trivest i norsk klima. Celina pæren er rød-grønn i fargen, fruktkjøttet er hardt og smaken helt nydelig!

bottom of page