top of page
Allefolka
epler
plommer

VELKOMMEN TIL FRUKTGÅRDEN AS

De beste frukt- og bærprodukter fra fruktbare Svelvik

EFFEKTIV OG SUNN DRIFT

Fruktgården AS er et driftsselskap som driver tre landbrukseiendommer i Svelvik. Selskapet eies av de tre grunneierene, og formålet er å oppnå en effektiv og sunn drift av jordene som egner seg godt til produksjon av frukt og bær.

I Svelvik er det lange tradisjoner for frukt og bærprodusjon, Drammensfjorden sammen med de sørøstvendte jordene gjør at en får et godt mikroklima godt egnet for denne typen landbruk.  


Vår visjon er å etablere oss som en betydelig leverandør av frukt og bær til konsummarkedet i Norge.

traer.JPG
S T O R   P R O D U K S J O N

Fruktgården AS produserer jordbær, bringebær, plommer, epler, pærer og honning.

 

traktor.jpg
I N N O V A S J O N

Vi heier på utvikling og digitalisering i landbruket. Fruktgården ser en stor mulighet til å møte fremtiden ved å investere i forskning, utvikling og  oppstartsselskaper.

Gårdsutsalget
GÅRDSUTSALG

Vårt ubetjente gårdsutsalg finner du i Strømmveien 415.

 

Betal gjerne med vipps!

knem_gard.JPG
adne gard.JPG
nordre_haoien_gard.jpg
KNEM SØNDRE

Knem Søndre er omtalt i bøker datert før 1400-tallet, og det er i dag 10. generasjon som driver gården; Camilla Knem Christie og Trond Johan Venger. Fra slutten av 1800-tallet og frem til begynnelsen av 1900 var det gartnerskole og fruktproduksjon på gården. I den senere tid har det blitt produsert korn, nå dyrkes det bringebær, plommer og epler.

ÅDNE GÅRD

Ådne gård har nedskrevet historie tilbake til 1500-tallet. Pål Audun Høyen og Ann Kristin Elverum Høyen er 3. generasjons fruktdyrkere på gården. Ådne gård har vært i familiens eie siden 1930, da Nils Høyen kjøpte eiendommen. Han var en av de første gårdbrukerne i Svelvik som la om hele driften til frukt og bær. I dag produseres det plommer og epler.

NORDRE HÅØEN GÅRD

Nordre Håøen gård er mer enn 400 år gammel og har vært eid av familien Blikom siden Lars Blikom kjøpte gården i 1935. Lars Petter og Arna Blikom overtok i 2014. Det har tidligere vært kornproduksjon på de omlag 170 dekarene med dyrket mark, og siden 2014 er det frukt og bær som produseres.

bottom of page